Activiteiten

Join Us

Sinds 2016 zijn er nieuwe bestuursleden : Nic Burnand en Sarah Dekker. We zijn nog op zoek naar een penningmeester en een fondsenwerver. Informatie en reacties: regenboogtrainingen (at) gmail.com

Tijdens vergaderingen houden we ons bezig met plannen maken en de uitvoering betreffende sponsorwerving, ledenwerving, taken delegeren aan mensen buiten het stichtingsbestuur, het behandelen van aanvragen voor de onkostenvergoeding van projecten die ons missie uitdragen en doel uitvoeren, het up to date houden van de site, opzetten van een nieuwe flyer, het verstrekken van informatie over Transformi via social media en de ANBI voorwaarden.

Transformi is gekoppeld aan de GC Kring (vereniging van trainers die geweldloos communiceren op basis van het gedachtegoed van Marshall Rosenberg willen uitdragen en/of ondersteunen) dit heeft tot doel de bereikbaarheid en bekendheid te vergroten en een bron van inkomsten creëren omdat de kring leden op deze wijze met meer gemak hun donaties kunnen doen.

Gerealiseerd zijn: ondersteuning GC Zomerweek,

donaties overgemaakt naar IIT (International Intensive Training in geweldloze communicatia) in Kenia ad 1237,- ter ondersteuning van de niet draagkrachtige deelnemers van de IIT.

Geplande activiteiten

  • sponsoracties – Zomerweek 2019, Training voor homoseksuele vluchtelingen in Amsterdam en LGBTQ activisten, Amina (GC trainer in India)
  • verspreiden van de flyer, posters, spaarpotten (GC Festival Rotterdam, Blabla etc.)
  • Plannen van Train-the-trainer programma voor Zuid-Afrika
  • Spraakchat – maandelijkse online GC oefengroep voor mensen die thuisgebonden zijn.