Projecten

Badilisha

Op Rusinga Island, onderdeel van het Suba District, werd met de lokale welzijnswerkers een Keniaanse stichting opgericht om vorm te geven aan een Eco-dorp. “Badilisha Ecovillage Foundation Trust”. Dit op Geweldloos Communiceren ge-baseerde Eco-dorp functioneert tevens op basis van de in Nederland ontwikkelde sociocratische kring-methodiek. Inmiddels is er een gemeenschapshuis gebouwd waarin onder meer een gratis bibliotheek en gratis voorbehoeds-middelen distributie. Dit laatste om een steentje bij te dragen aan het voorkomen van nog meer HIV/AIDS slachtoffers.

Sierra Leone

Transformi ondersteunt de eerste conferentie Geweldloos Communicatie geplanned in Freetown Sierra Leone. Dit vindt plaats in maart 2014. Transformi ondersteunt een locale groep in Freetown om zich verder te verdiepen en ontwikkelen in Geweldloze Communicatie met als doel 5 mensen in Sierra leone te ondersteunen om gecertificeerd te worden door CNVC, USA binnen de komende 10 jaar. Zo hopen wij bij te kunnen dragen aan het creeren van een duurzame gc community in Sierra Leone.

Bangalore India

Samen met The Kenosis Foundation in Bangalore hopen wij bij te dragen aan het stichten van een Community College in Bangalore, India. De college is bedoled voor jonge mensen tussen de jaren 16-22 die komen uit de sloppen wijken van inner city Bangalore. Door deze jonge mensen een drie maand durende traject aan te beiden leren ze, naast GC vaardigheden andere life skills, Engels en computer science. Hierna worden ze door kenosis begeleid tot werk waardoor de jonge mensen hun ouders en siblings kunnen voeden en onderhouden. Wij trainen de medewerkers van Kenosis en de college in GC zodat ze modellen in real time the principes van geweldloosheid.

Hosur

In samenwerking met Stiftung Noache Arche in Duitsland die een donatie heeft gegeven van 3000 euro’s via Transformi zijn wij ook betrokken bij het verstrekken van microcredit aan een vrouwen sanga op het platteland in Tamilnadu. Met dit micro credit kunnen de vrouwen geiten kopen waardoor ze meer economisch autonomie kunnen werven waardoor ze hun kinderen naar school kunnen sturen. Transformi wil ook bijdragen aan het bouwen van nog een community college in de plattelands stad Hosur in Tamilnadu.

Spraakchat

De spraakchat is ontstaan uit een behoefte om Geweldloze Communicatie te leren ondanks de beperking van het fysiek kunnen volgen van een training. Via Skype is er 1 keer per maand een mogelijkheid om met een kleine groep GC te oefenen gedurende 1-1,5 uur. Alle deelnemers zijn beperkt in hun bewegingsvrijheid en dit is een van de weinige mogelijkheden om met anderen te delen en oplossingen te vinden voor hun communicatie problemen met GC als uitgangspunt.

Begeleiding en contact Anke van Mourik:  regenboogtrainingen (at) gmail.com

Zomerweek

Transformi draagt bij aan de organisatie van de GC Zomerweek van 21 tot 27 juli 2019 in Drenthe. Mensen die graag GC willen oefenen komen in deze week bij elkaar.
Tijdens deze dagen bestaat de mogelijkheid  workshops te volgen die in het teken staan van GC of hier raakvlakken mee vertonen. De kosten van de deze zomerweek zijn bewust zo laag mogelijk gehouden om zo veel mensen mogelijk de kans te bieden om mee te doen.

GC Zomerweek Website